Banner Promo

Stáž v klubu může pokračovat

Datum publikování:

Od začátku letošního roku probíhá v našem klubu projekt „Stáže v HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.“ v rámci programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, který vyhlašuje a spolufinancuje Moravskoslezský kraj.

Projekt „Stáže v HC VÍTKOVICE RIDERA, a. s.“ spolufinancuje Moravskoslezský kraj

„Původním cílem projektu bylo poskytnutí odborné stáže dvěma studentům Ostravské univerzity, kteří by mohli pod vedením mentorů z řad zaměstnanců klubu získat v reálném prostředí dovednosti a znalosti nutné pro výkon svého budoucího povolání a seznámí se s praktickými nároky oboru, který studují. Pro klub je to zároveň příležitost zjistit, jaké dovednosti a znalosti mají současní studenti, a v případě oboustranné spokojenosti se třeba i domluvit na dlouhodobější spolupráci. Konkrétně se mělo jednat o studenty oborů fyzioterapie a marketingu, tedy oborů, které jsou pro profesionální sportovní klub velmi důležité,“ přibližuje podstatu projektu výkonný ředitel klubu Petr Handl.  

Výběr vhodných uchazečů o pozice stážistů probíhal ve spolupráci s vedením příslušných fakult a kateder Ostravské univerzity a bylo potěšující sledovat, kolik studentů o práci v klubu projevilo zájem. Původní plán byl přitom takový, že oba stážisté absolvují svou praxi v klubu po dobu celé extraligové sezony 2021/22, a to již od letní přípravy, tedy v období od 1. 8. 2021 do 30. 4. 2022. Bohužel, různá omezení a komplikace související s pandemií nemoci covid-19 zpomalily realizaci projektu již v jeho přípravné fázi. Teprve na počátku roku 2022 bylo možno zahájit spolupráci alespoň s vítězkou výběrového řízení na stážistu v oboru fyzioterapie. Vhodného kandidáta pro oblast marketingu se za současné situace bohužel najít nepodařilo.

„Velmi nás ale těší, že Moravskoslezský kraj vyhověl v březnu naší žádosti o prodloužení termínu realizace projektu o celé dva měsíce až do 30. 6. 2022, aby měla alespoň probíhající stáž v oboru fyzioterapie co největší význam jak pro samotnou stážistku, tak pro náš klub. Každý den navíc, který může stážistka v našem klubu při práci s profesionálními hokejisty strávit, je pro její profesní rozvoj v oboru aplikované fyzioterapie nesmírně přínosný. Vedení Moravskoslezského kraje proto za tento vstřícný krok stejně jako za dotaci poskytnutou na spolufinancování celého projektu patří naše velké poděkování,“ kvituje přístup vyhlašovatele programu Handl.

NADCHÁZEJÍCÍ ZÁPAS

A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
OSTRAVAR ARÉNA

POSLEDNÍ ZÁPAS

Tabulka A tým 2023/2024

PozTýmZVVPPPPB
10HC Olomouc620046
11Bílí Tygři Liberec620046
12HC VÍTKOVICE RIDERA610235
13HC ŠKODA PLZEŇ510043
14Rytíři Kladno601052