Banner Promo

Vítkovice chtějí obnovit tradici hokejových tříd

Datum publikování:

Počínaje školním rokem 2021/2022 bude zahájen projekt spolupráce HC VÍTKOVICE RIDERA se Základní školou a mateřskou školou B. Dvorského Ostrava-Bělský Les, jehož cílem je umožnit hráčům v žákovských kategoriích co nejlépe skloubit sportovní přípravu se školním vzděláváním. 

„Hokejové školy byly kdysi něčím, co nám záviděl celý sportovní svět. Řada dnešních hokejových velmocí, jako jsou například Finsko nebo Švédsko, od nás kdysi tento model převzala a dodnes jej rozvíjejí a praktikují. A diví se, proč jsme od něj upustili, když u nich to pořád skvěle funguje a přináší své ovoce. Vždyť spousta českých hokejistů, kteří to ve své kariéře někam dotáhli a patřili třeba ještě i ke zlaté generaci našeho hokeje na přelomu tisíciletí, prošla právě systémem sportovních tříd. I tady u nás v Ostravě měla hokejová škola (tehdy ZŠ Rostislavova) svou dlouholetou tradici a vzešla z ní řada skvělých hráčů spojených s vítkovickým i českým hokejem,“ říká Roman Šimíček, někdejší výborný útočník Vítkovic, hráč se zkušenostmi z NHL i Finska, mistr světa, extraligový medailista a jako trenér i mistr Slovenska, dnes sportovní ředitel vítkovického klubu (sám rovněž absolvent zmiňované „Rostislavky“ – pozn. redakce).   

 Právě na dlouholetou tradici českých hokejových tříd chce nyní navázat projekt připravený vítkovickým klubem ve spolupráci se ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les, která sídlí nedaleko OSTRAVAR ARÉNY. Původně měla být spolupráce zahájena již v září 2020, ale s ohledem na veškeré komplikace, které uplynulý školní rok provázely kvůli nemoci covid-19, musely být plány o rok odloženy.  

„Již loni touto dobou jsme s prezentací celé zamýšlené spolupráce oslovili rodiče našich malých hráčů a potěšilo nás, že odezva alespoň části z nich byla velmi pozitivní. Když jsme teď po roce zjišťovali, zda by zájem rodičů stále trval, zjistili jsme, že ano – a že by se do projektu rádi zapojili i někteří z těch, kteří o něm ještě loni nevěděli nebo neuvažovali. Již v tuto chvíli máme dostatek zájemců na to, abychom se do projektu pustili – přičemž do začátku školního roku je ještě stále dost času a rozhodně se mohou přihlásit další zájemci,“ těší vítkovického sportovního ředitele. „S ohledem na aktuální rozvolňování opatření a postupné proočkovávání společnosti pevně věříme, že tak drastická omezení v podobě dlouhodobého uzavření škol a zákazu sportovních aktivit jako v poslední době už nezažijeme a náš projekt se v září úspěšně rozjede,“ věří Šimíček.  

 Základem celé spolupráce je umožnění lepší provázanosti školní a sportovní přípravy mladých hokejistů. V současné době je totiž praxe taková, že jen málokteří hráči spolu chodí na stejnou základní školu, takže je nemožné nastavit pro všechny členy jednoho týmu tréninkový program tak, aby nikomu nezasahoval do školního rozvrhu. Hlavně hráči dojíždějící na tréninky ze vzdálenějších míst pak často zameškávají po ranním tréninku první vyučovací hodiny, na které nestihnou dojet, nebo naopak odcházejí ze školy dříve, aby stíhali tréninky začínající v dřívějších odpoledních hodinách. Následně pak musejí dohánět zameškané učivo, nemluvě o tom, že trpí i jejich životospráva (např. kvůli ponocování při dohánění zameškaného učiva, popř. kvůli vynechaným nebo jen v nezdravě rychlém tempu zhltnutým snídaním či obědům, které nestíhají). Oproti spolužákům, kteří se výkonnostnímu sportu nevěnují, jsou tak vlastně mladí hokejisté v nevýhodě. V neposlední řadě je pak stávající systém neprovázanosti školního a sportovního života nesmírnou zátěží pro rodiče, kteří mnohdy musí pro své děti fungovat jako taxikáři přepravující je často i několikrát za den mezi domovem, školou a zimním stadionem. Pokud je však nastavena dobrá spolupráce mezi klubem a školou, pak se dá sport na výkonnostní úrovni i studium velmi dobře skloubit a dětem i rodičům se ušetří spousta starostí a času.  

 „Ve své podstatě je to vlastně velmi jednoduché: pokud škola dokáže rozvrh tříd upravit tak, aby se vyučovací a tréninkové hodiny nepřekrývaly, ale naopak na sebe vhodně navazovaly (a to včetně naplánování svačin a obědů v závislosti na tréninkovém programu), pak nebude docházet ke zbytečné absenci hráčů v hodinách ani k zameškávání studia a navíc bude více prostoru pro trénování na ledě i na suchu díky možnosti využití školních tělocvičen či volných ledových ploch v dopoledních hodinách. To by se mělo pochopitelně pozitivně projevit jak na studijních, tak na sportovních výsledcích těch hráčů, kteří budou do tohoto programu zapojeni,“ nastiňuje výhody spolupráce klubu a školy Roman Šimíček.  

V prvotní fázi plánujeme, že hráči Vítkovic, kteří budou zároveň žáky ZŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les, budou nad rámec běžných odpoledních tréninků moci absolvovat každý týden i několik dopoledních tréninkových lekcí navíc. Půjde jak o trénink na ledě zaměřený na rozvoj individuálních dovedností, tak o tzv. suchou přípravu v tělocvičně, kde bude důraz kladen především na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, motoriky, atletické zdatnosti, síly, flexibility apod. Tyto tréninky přitom budou probíhat nad rámec běžné tělesné výchovy, jejíž výuka je na škole navíc rozšířená, takže např. na 2. stupni je namísto standardních dvou vyučovacích hodin vyučováno 5 hodin tělesné výchovy. Potřebné přesuny hráčů mezi školou a OSTRAVAR ARÉNOU v době vyučování přitom budou vždy probíhat v doprovodu někoho z trenérů či pedagogů, takže i z tohoto pohledu mohou být rodiče klidní. 

Připravenost Základní školy Ostrava-Bělský Les na spuštění projektu potvrzuje také její ředitel Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.: „Naše škola má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním sportovců i s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tomu odpovídá i nadstandardní vnitřní sportovní vybavení školy a neustálé zkvalitňování podmínek pro sportování našich žáků. Zároveň ale dbáme na kvalitu vzdělávacích programů, což se odráží například ve vysokém hodnocení školy ze strany České školní inspekce, stejně jako v tom, že jsme Fakultní školou Ostravské univerzity. Věřím proto, že v rámci spolupráce s HC VÍTKOVICE RIDERA dokážeme vytvořit pro mladé hokejisty velmi kvalitní podmínky pro jejich sportovní i vědomostní rozvoj, a to jak na prvním, tak na druhém stupni.“

Nespornou výhodou bude jistě i skutečnost, že hlavním koordinátorem projektu ze strany školy bude Mgr. Petr Tomis. Ten je nejen pedagogem, ale také dlouholetým zkušeným trenérem, který se již zapojil i do práce s vítkovickou hokejovou mládeží přímo v rámci klubu. 

Ve školním roce 2021/2022 bude program vítkovických hokejových tříd spuštěn na ZŠ Ostrava-Bělský Les pro hráče registrované v HC VÍTKOVICE RIDERA, kteří v září nastoupí do 3.-9. třídy.

 

Kontakt pro zájemce o zapojení do projektu:

Mgr. Petr Tomis
e-mail: petr.tomis@zsdvorskeho.eu     
tel.: 736 452 829

Více informací o ZŠ Ostrava-Bělský Les zde

NADCHÁZEJÍCÍ ZÁPAS

POSLEDNÍ ZÁPAS

Tabulka A tým 2023/2024

PozTýmZVVPPPPB
7Bílí Tygři Liberec5224342182
8Mountfield HK52168111775
9HC VÍTKOVICE RIDERA5218582172
10HC Olomouc5216762368
11HC Energie Karlovy Vary5214832761